ม่านม้วน

ม่านม้วน (Roller Blinds)

 

 


     "ม่านม้วน" คือการนำผ้าที่เนื้อละเอียด มีความแข็งพอประมาณในการคงรูปให้ตรง ไม่บิดเบี้ยว แต่สามารถม้วนได้ มาใช้กับชุดรางม่านม้วนที่สามารถควบคุมให้ม้วนเก็บขึ้นหรือลงได้ หากต้องการใช้ม่านม้วนบังแสงแดดให้ดึงม่านม้วนลงมา สามารถเลือกให้บังแสงในระดับต่างๆ อาจจะบังแสงเพียงครึ่งหน้าต่างให้แสงผ่านครึ่งล่างเพื่อเป็นการถ่ายเทอากาศ หรืออาจจะดึงม่านม้วนบังแสงทั้งหมดของพื้นที่หน้าต่างเพื่อกันแสงผ่าน และกันความร้อน หากไม่ได้ใช้งานก็ม้วนเก็บให้หมด ห้องก็จะดูโล่งเหมือนไม่มีม่านม้วนติดอยู่เลย

Visitors: 126,008